உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

டாக்டர் டிரஸ்ட் யுஎஸ்ஏ ஃபிங்கர்டிப் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்கள்

டாக்டர் டிரஸ்ட் யுஎஸ்ஏ ஃபிங்கர்டிப் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்கள்

டாக்டர் டிரஸ்ட் தயாரிப்புகள் மருத்துவர்கள், சுவாச சிகிச்சையாளர்கள் மற்றும் பிற சுகாதார நிபுணர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நமது பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்கள் இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் அளவை எளிதில் துல்லியமாகக் கண்டறியும். அவை ஆடியோவிஷுவல் அறிகுறிகள், அலாரம், சுவாச வீதம் மற்றும் பெரிய காட்சியில் உடனடி முடிவுகள் போன்ற பல உள்ளமைக்கப்பட்ட அம்சங்களுடன் வருகின்றன.

வடிப்பான்கள்